Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai? Ý nghĩa của tượng Địa Tạng Vương

ngai-dia-tang-vuong-bo-tat-la-ai-y-nghia-cua-tuong-djia-tang-vuong-tuongmynghe

Trong Phật Giáo Đông Á là vị Bồ Tát được nhiều người tôn thờ. Cùng đọc bài viết sau đây của Tượng Đá Mỹ Nghệ Phạm Gia để hiểu rõ hơn Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai? cũng như ý nghĩa của việc thờ tượng Địa Tạng Vương.

Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai?

Ngài Đại Tạng Vương là một trong sáu vị Bồ tát của Phật giáo Đại thừa. Năm vị còn lại là Quán Thế Âm Bồ tát, Đại Thế Chí Bồ tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, Phổ Hiền Bồ tát và Di Lặc Bồ tát. (theo wikipedia)j 

Xem thêm 1 số mẫu tượng địa Tượng Phật Địa Tạng Bồ Tát bằng đá

Địa Tạng được biết đến là giáo chủ U Minh,  một vị Bồ tát với lời nguyện cứu độ toàn bộ chúng sinh trong lục đạo luân hồi ở thời kỳ sau khi Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết bàn đến khi Bồ Tát Di Lặc hạ sinh. Đại Tạng Vương Bồ Bát đại diện cho đất, là nơi nương tựa cho muôn sự muôn vật.

ngai-dia-tang-vuong-bo-tat-la-ai-y-nghia-cua-tuong-djia-tang-vuong-tuongmynghe

Trong Phật Giáo Nhật Bản, Địa Tạng là vị Bồ Tát hộ mệnh cho trẻ em. Ngài luôn đứng ra bảo vệ vong linh của những trẻ em hoặc bào thai chết yểu. Với vầng hào quang phát ra từ Địa Tạng Vương, một tay Ngài cầm tích trượng mở cửa địa ngục, tay còn lại cầm ngọc Như Ý. Đây chính là biểu tượng cho nguồn sáng xua tan bóng đêm, che chở cho mọi người.

Tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng Vương Bồ Tát

Theo kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, ngài Địa Tạng có 4 tiền thân đó là: Trưởng giả, nữ nhân, vị vua, thiếu nữ Quang Mục.

tien-than-cua-bo-tat-dia-tang-vuong-bo-tat-tuongmynghe

Trưởng giả

Trước đây, ở nhiều kiếp trước, có một vị Trưởng giả nhờ phước duyên mà nhận được sự chỉ dạy của Phật Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Lai. Từ đó, vị Trưởng giả này đã phát đại nguyện rằng từ đây cho đến đời vị lai, ngài sẽ vì chúng sinh đau khổ mà giảng bày nhiều phương tiện, khiến chúng được giải thoát. Sau khi đạt đại nguyện, ngài được chứng thành Phật Quả. Đây chính là tiền thân của Ngài Địa Tạng Vương.

truong-gia-tien-than-cua-bo-tat-dia-tang-vuong-bo-tat-tuongmynghe

Nữ Nhân

Địa Tạng Vương ở nhiều kiếp trước tiền thân là một người phụ nữ thuộc dòng dõi Bà-la-môn, có nhiều phước đức và oai lực. Tuy nhiên, mẹ của cô gái lại gây rất nhiều và ác nghiệp khi sinh thời, chính vì thế sau khi chết người mẹ bị đọa vào địa ngục. Cô gái là một người con hiếu thảo, làm nhiều điều lành và đem công đức hồi hướng cho mẹ.

nu-nhan-tien-than-cua-bo-tat-dia-tang-vuong-bo-tat-tuongmynghe

Cô luôn cầu nguyện đức Phật cứu giúp. Cũng chính nhờ những công đức mà cô gái tích được mà đã giúp mẹ của mình thoát khỏi cảnh địa ngục và vãng sanh về cõi trời. Từ đó, cô đã phát nguyện trước đức Phật rằng từ nay đến đời vị lai, cô nguyện vì chúng sanh mắc phải tội lỗi lập nhiều phương chước để khiến chúng được giải thoát.

Xem thêm: Các mẫu tượng phật bằng đá đẹp

Vị vua

Vào thuở đức Phật Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai, tiền thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát chính là một vị vua. Ngài là một vị vua từ bi, thương yêu dân chúng,… Tuy nhiên, dân chúng của Ngài là những người không màn luật nhân quả, tạo nhiều ác nghiệp. Thế nên vị vua hiền đức này đã phát nguyện trước đức Phật, độ những kẻ tội khổ, giải thoát họ khỏi nghiệp đọa đầy.

vi-vua-tien-than-cua-bo-tat-dia-tang-vuong-bo-tat-tuongmynghe

Thiếu nữ Quang mục

Vào thời đức Phật Liên Hoa Mục Như Lai, tiền thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát là một thiếu nữ có tên là Quang Mục. Cô là một người hiền lành sinh ra trong gia đình có mẹ làm nhiều điều ác khi còn sống, chính vì thế, khi chết người mẹ đã bị đày vào địa ngục.

Quang Mục là cô gái có tấm lòng yêu thương mẹ mình, cô đã tạo rất nhiều công đức hồi hướng cho mẹ. Nhờ phước duyên cúng dường cho một vị A-la-hán, cô được biết mẹ mình đã thoát khỏi cảnh địa ngục và sinh vào cõi người. Tuy nhiên mẹ cô vẫn còn chịu quả báo, phải sinh trong nhà nghèo hèn, chết yểu,…

Thương mẹ và chúng sanh, Quang Mục đã phát nguyện cứu vớt chúng sinh từ nay đến trăm nghìn muôn ức kiếp. Nguyện đưa chúng sanh bị tội khổ nơi địa ngục thoát khỏi chốn ác đạo. Khi nào những kẻ mắc tội báo này thành Phật cả rồi, cô mới thành bậc Chánh Giác.

Ý nghĩa của việc thờ tượng Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát

Tượng Địa Tạng Vương có hình tượng tay trái cầm như ý châu, tay phải nắm tích trượng với 6. Ngài diện cho lục đạo luân hồi, tượng trưng cho tâm nguyện cứu độ tất cả chúng sinh.

y-nghia-cua-viec-tho-tuong-ngai-dia-tang-vuong-bo-tat-tuongmynghe

Tượng Bồ Tát Địa Tạng Vương còn mang ý nghĩa thể hiện tâm tư của con người, bao la như đất, chứa cả thiện và ác. Con người một lòng hướng đến cái thiện sẽ nhận được quả ngọt.

Địa Tạng Vương Bồ Tát nguyện cứu độ tất cả chúng sinh nơi địa ngục rồi mới thành Phật. Cũng giống như những người tu hành, nguyện mang khả năng của mình để chuyển hóa toàn bộ những hạt giống xấu ác trong tâm thành điều thiện. Như vậy cũng đã được coi là thành Phật.

Hy vọng với những thông tin trên bạn đã hiểu được Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai cũng như ý nghĩa của Ngài đối với chúng sinh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *