Tượng Thánh Tăng Sivali

Hiển thị tất cả 5 kết quả

Tượng Thánh Tăng Sivali là một trong những vị vật giáo nam truyền và vị thánh tăng này được xem như là vị mang lại phước lộc dồi dào